Bestuur

Bestuur Muziekvereniging Waterland:

Sylvia de Waal Voorzitter
Irma van der Veen Secretaris
Hannie Geugjes Penningmeester
Alex Levering Lid bestuur-fondsenwerving
Jelle Post Lid bestuur-ledenwerving